თუთიის ოქსიდის ვარისტრები

  • Zinc Oxide Varistor

    თუთიის ოქსიდის ვარისტორი

    Metal Oxide Varistor / თუთიის ოქსიდის Varistor არის არაწრფივი რეზისტორი, რომელიც იყენებს როგორც ნახევარგამტარული ელექტროკერამიკული ელემენტს, რომელიც ძირითადად შედგება თუთიის ოქსიდისგან. მას ვარისტორს ან გონებრივ ოქსიდის ვარისტორს (MOV) უწოდებენ, ისევე როგორც მგრძნობიარეა ძაბვის ცვლილების მიმართ. ვარისტორის კორპუსი არის მატრიცული სტრუქტურა, რომელიც შედგება თუთიის ოქსიდის ნაწილაკებისგან. მარცვლის საზღვრები ნაწილაკებს შორის ორმხრივი PN კვანძების ელექტრული მახასიათებლების მსგავსია. როდესაც ძაბვა დაბალია, ეს მარცვლოვანი საზღვრები მაღალი წინაღობის მდგომარეობაშია და როდესაც ძაბვა მაღალია, ისინი იმყოფებიან დაშლის მდგომარეობაში, რაც ერთგვარი არაწრფივი მოწყობილობაა.